Πέμπτη, 24 Ιουνίου 2010

I want to believe

Αρνητικό - Λόφος - Κουαρτέτο

Ξύλο και ντού και έρωτας παντού

love hides in molecular structure

Love hides in the strangest places. Love hides in familiar faces. Love comes when you least expect it. Love hides in narrow corners. Love comes to those who seek it. Love hides inside the rainbow. Love hides in molecular structures. Love is the answer.

Ο Έλλην Υδραυλικός